Co je koučink?

DSC 7169

CO JE KOUČINK?

 • účinná metoda osobního rozvoje

 • orientovaný konstruktivně do budoucnosti

 • pracuje s cíli a rozvíjí osobní potenciál

CO NENÍ KOUČINK?

 • kouč nedává rady, není poradce

 • kouč to nevyřeší za vás

JAK PROBÍHÁ?

 • nejčastěji formou osobního rozhovoru – kouč vám klade “ty správné otázky”

 • kouč také nastavuje různé úhly pohledu, pracuje s vašimi zdroji a silnými stránkami a pomáhá vám vytvořit nejefektivnější kroky k pozitivní změně

 • kouč může podle svého profesního vzdělání využívat ve prospěch klienta různých technik čerpajících např. z různých koučovacích přístupů, psychoterapie, všímavosti, nebo NLP

PRO KOHO KOUČINK JE?

 • pro jednotlivce

 • pro týmy

 • pro skupiny

JAK KOUČINK POMÁHÁ?

 • uvědomíte si, co přesně chcete a jak toho můžete dosáhnout

 • naučíte se plánovat a dosahovat svých cílů

 • rozvinete svou schopnost rozhodování se

 • hledáte vlastní originální řešení

 • rozvinete svůj potenciál a silné stránky

 • budete umět tvořit vizi a realizovat projekty

 • zvýšíte své sebevědomí

 • odstraníte trému a negativní reakce v určitých situacích

 • zavedete efektivní pohled na problém z několika úhlů

 • najdete své zdroje k řešení jakéhokoli problému

 • a ještě mnoho dalšího…

ZÁVĚREM…

Existuje celá řada koučovacích přístupů – manažerský, výkonový, transformační, NLP, všímavý, brief a jiné. Protože je každý klient a jeho téma jedinečné, pracuji s integrativním koučovacím přístupem. To znamená, že pracuji se styly a technikami více koučovacích směrů a vybírám z nich to z nejpřínosnější, co v danou chvíli Vy a Vaše téma potřebujete.